Kullanıcı Sözleşmesi

DiyetAsistan.com tarafından elektronik ortamda sağlanan hizmetlerle ilgili kullanıcı sözleşmesini inceleyip okuyabilirsiniz.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- İşbu sözleşme Assist Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle İşletmeci olarak anılacaktır) ile Site'de hizmet alan gerçek kişi (Bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında online ortamda onaylanması ile  yürürlüğe girmiştir. 

2- Tanımlar:

a. İşletmeci: Eyüpsultan Mahallesi Kızılay Caddesi Bayram Sokak No: 1/3 Sancaktepe İstanbul adresinde mukim Asistan Bilişim Hizmetleri A.Ş.

b. Site: www.diyetasistan.com ,

c. Kullanıcı: www.diyetasistan.com web sitesi ya da İşletmecinin bu amaçla hazırladığı mobil uygulamaları kullanarak diyetisyenlerden hizmet alan gerçek kişileri,

d. Diyetisyen: Türkiye’de sağlık bilimleri beslenme ve diyetetik eğitim ve öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak “Diyetisyen” unvanını kazanıp; diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan profesyonel sağlık personeli,

e. Profil: Bir Kullanıcı ya da Diyetisyenin Sitede kişisel ve mesleki bilgileri ile kendisi tarafından paylaşılan bilgilerin yayınlandığı sayfayı,

3- İşletmecinin Beyanı:

www.diyetasistan.com sağlık hizmeti sunan bir işletme değildir. Bu sitenin hizmetleri kullanıcı ile diyetisyenin birbirini bulması ve iletişimlerini sürdürmeleri için gerekli dijital altyapıyı sunmakla sınırlıdır. Site sağlıkla ilgili hiçbir yönlendirme yapmamakta ve ticari ürün satmamaktadır.

www.diyatasistan.com da yer alan yazılı, görsel, grafik ve diğer içerikler sadece bilgi edinme içindir. Bu içerik hiçbir şekilde sağlığı konu alan ve sadece yetkili meslek mensuplarınca verilebilen profesyonel danışmanlık hizmetinin yerine geçmez.

İşletmeci; Kullanıcının diyeti ve sağlığı ile ilgili konularda daima diyetisyeni veya duruma göre doktoru ile görüşmesini önerir. Asla sadece www.diyetasistan.com  dan edinilen genel içerikli bilgi ile amel edilmemesi, mutlaka diyetisyen tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmesini tavsiye eder.

4- Kullanıcıya Sağlanan Hizmetler

İşletmeci, Kullanıcıdan aldığı hizmetler karşılığında hiçbir ücret talep etmez.

İşletmeci gerekli gördüğü hallerde aşağıda yer alan hizmetlerin bazılarını sonlandırabileceği gibi yenilerini de ekleyebilir. 

Kullanıcı, Sitede kendisi için hazırlanmış kayıt formlarını eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgilerle doldurup kayıt işlemlerini tamamlayarak üyelik sıfatını kazanması kaydıyla aşağıdaki hizmetlerden faydalanır. 

a. Sitenin üyesi olan diyetisyen listesini inceleyerek kendi hür iradesi ile diyetisyenlerden biri ya da bir kaçı ile iletişime geçmek, sorular sormak, randevu istemek, 

b. Kullanıcı, Diyetisyenden hizmet almaya karar verdikten sonra onunla boy, kilo gibi vücut ölçüleri ile aktivite bilgilerini paylaşmak, görüntülü ve yazılı sohbet etmek, resim, video ve benzeri dijital içerikler paylaşmak,

c. Günlük, Haftalık diyet listeleri almak, günlük yemek bilgilerini yazılı, görüntülü ve görsel olarak diyetisyenle paylaşmak,

d. İşletmecinin bu amaç ile geliştirip AppStore ve GooglePlay de yayınladığı mobil uygulamaları telefonuna indirip burada kendisi için izin verilen hizmetlerden yararlanmak,

e. Diyetisyenden aldığı hizmetten edindiği memnuniyet deneyimini müşteri yorumu ve/veya reyting notu şeklinde Diyetisyenin profiline yansıtmak,

5- İşletmecinin Sorumluluğu:

a. Bu sözleşme elektronik ortamda paylaşılarak kullanıcının da elektronik ortamda okuyarak işaretlemesi ile yürürlüğe girer.

b. İşletmeci, mücbir sebepler hariç olmak üzere kullanıcı tarafından sitede paylaşılan kişisel bilgilerin kullanıcının onaylayıp izin verdiği diyetisyenler dışında hiçbir şekilde resmi makamlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.

c. İşletmeci Kullanıcının profilende yayınladığı kişisel bilgileri kendi ticari amaçları için kullanılmayacağını taahhüt eder. 

d. İşletmeci, kullanıcının kendi profilindeki bilgi ve belgeleri güncellemesine müsaade eder.

e. İşletmeci, kullanıcının site üzerinden diyetisyenlerle paylaştığı kişisel bilgilerin diyetisyenler tarafından başka amaçlar için kullanılmasının sorumluluğunu almamaktadır. 

f. İşletmeci; Sitenin makul ölçüler içinde sürekli erişilebilir durumda olması için azami çabayı ortaya koyar, buna rağmen her zaman ve her koşulda Sitenin erişilebilir olmasını garanti etmemektedir. 

g. Kullanıcılar, Diyetisyenlerden aldıkları hizmetlerin kalitesi ve ödedikleri ücretin karşılığını alıp alamadıkları ile ilgili konularda İşletmeciden hak iddia edemezler. 

h. İşletmeci, kullanıcının yazılı talebi üzerine diyetisyen ile Site ve Mobil Uygulamalar üzerinden iletişimini 24 saat içinde sonlandırır.

i. Kullanıcı, Üyelik Formunu doldurup profil oluşturmakla, İşletmecinin kendisine paylaştığı iletişim (Telefon, email ve diğer) kanallarından ulaşmasına izin verdiğini bu nedenle İşletmeci aleyhine şikayetlerde bulunmayacağını kabul eder. 

j. İşletmeci; Kullanıcı ya da Diyetisyenin davranışından kaynaklanan bir nedenle randevu iptalleri ve hizmet kesintilerinden sorumlu tutulamaz. İşletmecinin sorumluluğu sadece tarafların (Kullanıcı ve Diyetisyen) birbirlerini bulmaları ve iletişimde kalmaları için gerekli dijital altyapıyı sağlamaktan ibarettir.

6- Kullanıcının Sorumluluğu:

a. Kullanıcı hizmet almakta olduğu Diyetisyeni kendi hür iradesi ile seçtiğini ve diyetisyenle paylaştığı kişisel bilgilerinin diyetisyen tarafından amacı dışında kullanılmasından İşletmeciyi sorumlu tutamayacağını kabul eder.

b. Kullanıcının, Diyetisyenin profil sayfasında bir randevu saatini işaretleyerek seçmesi randevu alındığı anlamına gelmemektedir. Randevu, Diyetisyenin kullanıcı randevu teklifini onaylaması ile geçerlilik kazanır.

c. Kullanıcı profesyonel diyetisyen önerileri doğrultusunda aldığı gıdalar, sağlık ürünleri ve diyetisyenin tavsiye ettiği aktiviteler nedeniyle maruz kalacağı maddi zararları ve sağlık sorunlarından işletmeciyi sorumlu tutamaz.

d. Kullanıcı Üyelik Formunu doldururken ve Sitede kendisine profil sayfası oluştururken kaydettiği tüm bilgilerin kendisine ait doğru bilgiler olduğunu beyan eder.

e. Kullanıcı, Siteden hizmet alırken ve içerik paylaşırken diğer kullanıcılar, diyetisyenler ve üçüncü şahısların kişilik haklarına saygı içinde hareket edeceğini, kişilik haklarının ihlalini gerektiren durumların tüm sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder.

f. Kullanıcı, bu sözleşmede kendisine sağlanan hakları ihlal ettiği ya da diğer kişilerin hukukunu çiğnediği durumlarda üyeliğinin askıya alınacağını hatta iptal edilebileceğini kabul ve beyan eder.

g. Kullanıcı Sitedeki paylaşımlarından dolayı oluşabilecek maddi ve manevi ceza ve tazminatlardan münhasıran sorumlu olacağını, üçüncü şahısların kişisel bilgilerini açıklamak, diğer kişi ve kuruluşların telif haklarını ihlal etmek ve reklam yasaklarını uymamakla ilgili sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

h. Kullanıcı, diğer kullanıcılar ve diyetisyenler tarafından kendi kişisel haklarına gelebilecek ihlallerden İşletmeciyi sorumlu tutamayacağını, böyle durumlarda İşletmecinin sorumluluğu yapılan ihlal ile ilgili yayınlanmış içeriği site yayınından kaldırmakla sınırlı olduğunu beyan eder.

i. Kullanıcı, sadece hizmet aldığı Diyetisyen hakkında müşteri yorumu ve reyting yazabilir. Müşteri yorumunda sadece aldığı hizmetin içeriği ile sınırlı bir beyanda bulunabilir. Kullanıcının aldığı hizmetin içeriğini aşan ölçüde yazdığı yorumlar, İşletmeci tarafından derhal yayından kaldırılır. Yapılan yorumda kişilik haklarının ihlalinin olduğu durumlarda Kullanıcının sisteme erişimi iptal edilir.

j. Kullanıcı, Sitede yayınladığı kişisel bilgiler dışındaki içerik nedeniyle 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında herhangi bir telif hakkı talep edemez, İşletmeci bu içeriği istediği kadar yayında tutabilir.

k. Kullanıcı sadece kendi diyeti ile ilgili yazılı ve görsel içerik paylaşabilir bunun dışında paylaşımları derhal yayından kaldırılır. Kullanıcının ilgisiz içerik paylaşmaya devam etmesi Siteye erişiminin kapatılması ile neticelenir.

l. Kullanıcı bu sözleşmeyi tamamen okuduğunu, anladığını ve şartlarını kabul ettiğini beyan eder.

7- Sözleşmenin Sona Ermesi

a. İşletmeci bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklik Sitede yayınlandıktan itibaren yürürlüğe girer.

b. İşletmecinin, Sitedeki hizmetleri kısmen değiştirmesi veya Site sahipliğini kısman ya da tamamen değiştirmesi bir fesih nedeni olarak ileri sürülemez.

c. Kullanıcı sözleşmenin sonlandırılmasını yazılı talep etmediği sürece Siteye üyeliği devam eder. 

d. İşletmeci, Kullanıcının sözleşme şartlarını ihlal ettiğini tespit ettiği takdirde email yoluyla kendisini bilgilendirir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırır.

e. İşletmeci ile Kullanıcı arasında oluşabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.